Moda zdrowie lifestyle

Władysław Strzemiński – żołnierz awangardy

Władysław Strzemiński był polskim malarzem

Żył w XX wieku, zmarł w wieku 52 lat. Urodził się 21 listopada 1893 roku w Mińsku, a zmarł 26 grudnia 1952 roku w Łodzi. Był malarzem, teoretykiem sztuki, realizował się również jako publicysta. Był pedagogiem z kręgu konstruktywizmu. Jako pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20 i 30 XX wieku osiągał sukcesy. Stworzył też teorię unizmu. Jego praca przekładała się na niezwykłe efekty artystyczne. Żoną artysty była Katarzyna Kobro. 

Od militariów do malarstwa

Artysta służył jako podporucznik w Twierdzy Osowiec. Walczył też na Białorusi, w tym kraju został ranny – stracił rękę i nogę, przestał widzieć na jedno oko. Otrzymał Order Świętego Jerzego za zasługi na polu walki. W ten sposób zakończyła się jego wojskowa kariera. Na polach walk poznał pielęgniarkę-wolontariuszkę. Nosiła ona nazwisko Katarzyna Kobro. Była jego późniejszą żoną. Zachwyciła go jej uroda oraz zamiłowanie do sztuki. Córka pary, Nika Strzemińska, napisała później książkę o życiu rodziców. W 1919 roku artysta zamieszkał w Smoleńsku, gdzie robił dużą karierę malarską i otoczył się innymi malarzami.

Po II wojnie światowej jednak popadł w biedę – wyrzucono go z ASP, nie mógł uczyć. Władysław Strzemiński nie potrafił malować w sposób socrealistyczny i to przyczyniło się do jego klęski. Wiadomo, że ten artysta mógł nadal się rozwijać, ale socrealizm nie tolerował innego sposobu postrzegania świata. Zmarł w 1952 roku, a do jego śmierci przyczyniła się gruźlica, która rozwijała się w jego organizmie od wielu lat.